Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Stenger s. 221-222

 

Pinbrett: vindusavskjerming

Fortsett å utvikle pinbrettet "vindusavskjerming" på pinterest.com. Denne gang søker du etter ulike typer gardinstenger, veggfester, endedekor, ulike opphengmetoder til gardinstang og gardinholdere. Pin bilder direkte fra websidene til gardinopphengsleverandørene. Finn også bilder du finner inspirerende fra Pinterest. 

 

 

Migrated