Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Vindusavskjerming s. 217

 

Nasjonale og internasjonale former for vindusavskjerming

Fyll et A3 ark med tett i tett med bilder i størrelse ca 5x5 cm som viser alle mulige former for vindusavskjerming og gardinoppheng. Finn ut av hva de ulike typene skjerming og gardinoppheng heter på norsk. Skriv dette under hvert bilde. 

 

Migrated