Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Arbeidsrom og kontor s. 194

 

Belysning i klasserommet deres

Plenumsdiskusjoner: Hvordan er klasserommet dere til daglig jobber i belyst? 

De fleste av dere er sannsynligvis under 20 år, med friske øyne. Hvordan tror du klasserommet ville oppleves dersom det skulle vært daglig i bruk av 40-60-åringer, som både trenger dobbelt eller tredobbelt så mye lys og som også reagerer sterkere på blending.

Hva vil være optimal lyssetting for et klasserom der elevene også arbeider med fargesetting som dere gjør?

Diskuter blending i klasserommet, observer hvordan dagslyset faller inn. Er vindusavskjermingen tilfredstillende? Har dere godt lese- og arbeidslys? Hvordan er fargegjengivelsen på lyskildene?

Kan dere gjøre endringer i lyssettingen ved enkle grep? Eller må det større investeringer til?

 

Migrated