Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Belysning av ulike typer rom s. 189

 

Lysmengde og alder

Utforsk konsekvensen av hvordan menneskers alder påvirker behovet for lysmengde.

Gruppearbeid: Lyssett et lite rom på skolen for en 20-åring med 600 lm, deretter for en 40-åring med 1200 lm og til sist for en 60-åring med 3600 lm. 

Lag en lysplan i felleskap med tanke for at det unge paret som flytter inn skal bo der til de er gamle. Hvor mange lysarmatur trenger de i hvert rom, dersom du tar hensyn til at de skal kunne se alle kriker og kroker når de skal gjøre rent? 

 

Migrated