Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Entré, trapperom og gang s. 189-190

 

Planlegg lyssetting til entré, trapperom og gang 

Gruppearbeid: Tegn en grovskisse over entreen, et trapperom eller en gang du har hjemme. Plasser nordpilen. Ta kopi av tegningen og gi en til alle de andre elevene i klassen og en til læreren din.

Sitt sammen to og to: dere har nå et godt antall entreer, trapperom eller ganger å jobbe med. Lag enkle lysplaner til hver av dem. Planlegg med dagslys. Dersom du ønsker å åpne en vegg, erstatte med spilevegg eller glass eller montere speil på vegg så viser du hvor dette foreslås. Til lysarmatur skriver du høyde fra gulv de monteres på. Dersom de henger i taket skriver du 240cm (standard takhøyde) ved siden av lyssymbolet. Sitter de i gulvet skriver du 0 cm ved siden av symbolet. 

Symboler finner du her på fagportalen under "fagstoff", "visuell presentasjon", "de tekniske tegningene" og "symboler". 

 

Migrated