Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kjøkken s. 192-193

 

Planlegg lyssetting til kjøkken

Gruppearbeid: Tegn en grovskisse over kjøkkenet din hjemme. Plasser nordpilen. Ta kopi av tegningen og gi en til alle de andre elevene i klassen og en til læreren din.

Sitt sammen to og to: dere har nå et godt antall kjøkken å jobbe med. Lag enkle lysplaner til hver av dem. Planlegg med dagslys og vær observant på at ikke brukerne står og skygger for seg selv når de arbeider på kjøkkenet. Sørg for godt arbeidslys og stemningslys til middag og selskap. Dersom du ønsker å åpne en vegg, erstatte med spilevegg eller glass eller montere speil på vegg så viser du hvor dette foreslås. Til lysarmatur skriver du høyde fra gulv de monteres på. Dersom de henger i taket skriver du 240cm (standard takhøyde) ved siden av lyssymbolet. Sitter de i gulvet skriver du 0 cm ved siden av symbolet.Ønsker dere å anbefale ommøblering fro bedre utnyttelse av lyset er det lov - men ikke bruk for mye tid på dette. 

Symboler finner du her på fagportalen under "fagstoff", "visuell presentasjon", "de tekniske tegningene" og "symboler". 

 

 

Migrated