Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Lyskvalitet s. 187-188

 

Lyskildenes sepktralfordeling

 

Diskuter illustrasjonene over de ulike lyskildenes spektralfordeling og ra-indeks. Hva er sammenhengen mellom disse?

Hvordan påvirker de lyset og fargene rundt oss på ulikt vis?

 

 

Migrated