Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Markedsundersøkelse

markedsundersøkelse

En markedsundersøkelse er noe du kan gjennomføre hvis det er forhold i markedet du ønsker å større kunnskaper om. Her er et eksempel på hvordan du kan finne ut mer om nordmenns forhold til eget kjøkken. Du får en innføring i hvordan du kan lage et spørreskjema og hvordan dette kan analyseres.

Migrated