Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Eksempel: Spørreskjema

Samtale
bildet tilhører ForaForm.

Undersøkelsens formål


Hva vil du vite?

 • Problemstilling: ”Er nordmenn fornøyd med kjøkkenet sitt?”
 • Utvalg: Tilfeldig utvalgte kvinner og menn over 25 år som bor i Norge og som eier sitt eget kjøkken. Størst mulig spredning på alder og kjønn. Ca. 100 respondenter.

Spørsmål

 1. Innledende spørsmål:  Eier du ditt eget kjøkken alene eller sammen med noen, og er du bosatt i Norge?
  Svaralternativ: Ja. Nei.

Vi definerer på den måten nordmenn som de som bor i Norge, uavhengig av statsborgerskap. De som svarer nei på hele eller deler av spørsmålet går ut av undersøkelsen. De andre går videre til spørsmål 2.
 

 1. Hvor fornøyd er du med kjøkkenet ditt?
  Svaralternativ: Svært fornøyd. Fornøyd. Middels fornøyd. Lite fornøyd. Svært lite fornøyd.
   
 1. Hvor gammelt er kjøkkenet ditt?
  Svaralternativ: Mindre enn 5år. 5-15år. Mer enn 15år.

De fleste har problem med å huske hvor gammelt kjøkkenet er, derfor er det en fordel at svaralternativene ikke er for gradert.
 

 1. Har du planer om å fornye kjøkkenet ditt i nær framtid?
  Svaralternativ: Ja, nei, kanskje.

Hvis svaret er ja:

 1. Hva er grunnen til at du vil fornye kjøkkenet ditt:
  Svaralternativ:
 1. Nåværende kjøkken er lite funksjonelt/praktisk
 2. Nåværende kjøkken er umoderne
 3. Utvidelse/trenger større plass
 4. Skal flytte til annen bolig
 5. Annet: Respondenten svarer selv med egne ord

Vi kan avslutte spørsmålene her. For mange spørsmål gjør analysen vanskelig å håndtere. Vi har utelatt spørsmål om prisklasse og økonomi. Vi har ikke fokus på kjønn og livsfase og heller ikke på stil og smak.
 

Analyse

Hva kan vi finne ut av de ulike spørsmålene?

Spørsmål 2: Vi kan finne ut prosentvis i hvilken grad de spurte er fornøyd med kjøkkenet sitt.

Spørsmål 3: Vi kan finne prosentvis aldersfordeling på kjøkkenet til de spurte.

Spørsmål 2 og 3: Vi kan ved å sammenligne svarene på disse to spørsmålene finne ut om det er sammenheng mellom alder på kjøkken og hvor fornøyd respondenten er. Det er sannsynlig at det er de med eldst kjøkken som er minst fornøyd. Er det slik?

Spørsmål 4: Vi kan finne ut hvor stor prosentandel av de spurte som har planer om fornyelse.

Spørsmål 2, 3 og 4: Ved å sammenligne svarene på disse tre spørsmålene kan vi finne ut hvem det er som ønsker å fornye kjøkkenet i nær framtid. Det er sannsynlig at det er de som er lite fornøyd og som har et eldre kjøkken. Er det slik?

Spørsmål 5: De som svarer ja på spørsmål 4 kan gi oss svar på hvorfor de skal fornye kjøkkenet. Det er sannsynlig at de som har et eldre kjøkken også ønsker et mer funksjonelt kjøkken. Er det slik? Hvem ønsker et mer moderne kjøkken? Det er sannsynlig at de er lite fornøyd, men hvor gammelt er kjøkkenet de har fra før?  Blant de som skal skifte bolig eller utvide kjøkkenet ligger gjerne andre grunner bak, som for eksempel flytting til annet sted eller endring i livsfase.

Hele undersøkelsen gir deg et inntrykk av om de spurte er opptatt av kjøkkenet sitt eller om det er noe de er likegyldige til. På denne måten lærer du noe om kjøkkenmarkedet.

Migrated