Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Disken s. 214

 

Diskområdet

Når kunder nærmer seg disken og er klar til å betale har de ofte lett for å raske med seg noen "i-siste-liten"-varer. Mange butikker har derfor store eller små sjokkselgere i nærheten av kassen. Her plasseres det varer de selger mye av, som er rimelige i forhold til resten av butikkens sortiment og som det er enkelt for kundene å bestemme seg for å ta med i farten. 

Finn eksempler på diskomåder med større sjokkselgere ved siden av disken eller små sjokkselgere på disken.

 

Fondvegg

Mange butikker bruker veggen bak disken til eksponering av produkter, andre som en fondvegg. Hva er fordelen og ulemen ved hver av løsningene? Repeter teoriene om kulturelle segment, livsfaser og pris fra side 85-88.

Plenumsdiskusjon: Kan dere se noen sammenheng i målgrupper mellom a) butikker som bruker veggen som fondvegg og b) butikker som bruker veggen til vareeksponering?

 

Migrated