Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Møbelkonsulenten s. 197-199

 

Møbelbutikker og -kjeder

Bli kjent med de møbelbutikkene du har i ditt nærområde. Hvor mange av møbelbutikkene i området er tilknyttet en større kjede? Hva skiller dem fra hverandre? Bruk hjemmesiden deres, les om dem og finn ut av hvordan de profilerer seg anderledes fra hverandre. Hvilke ord bruker de selv til å beskrive seg? Hva slags type bilder bruker de? Er det noen av kjedene som er norske? Hva skiller dem fra hverandre? Har de noen norsk- eller skandinaviskproduserte møbler? 

På en prisskala fra 1-10 der 1 er rimelig og 10 svært dyrt, hvor befinner møbelbutikkene i nærområdet seg?

Gruppearbeid: Lag en felles layput til en powerpoint presentasjon. Bli enige om hva slags informasjon dere skal prioritere. Hver enkelt elev fyller inn i powerpoint-layouten og presenterer hver sine møbelbutikker/ -kjeder.

 

Møbelprodusenter

Finnes det noen i fylket ditt eller nabofylkene som produserer møbler og som selger dem videre til møbelleverandører eller -butikker? Her inkluderer vi ikke fast innredning som skreddersys, slik møbelsnekkere jobber med, kun rene møbelprodusenter.

Hvem er de, hvor holder de til, har de lang historie, hva lager de? Lag en presentasjon som også inkluderer priser og materialer. Hvem selger de produktene sine videre til? 

Dere kan f.eks bruke Møbelfakta sin medlemsside til å finne noen norske produsenter: http://www.mobelfakta.no/medlemmer/ 

 

Møbelleverandører

Hvilke møbelleverandører finnes det i fylket ditt og i hele landet? Hva skiller dem fra hverandre? Hvilke produsenter har de agentur på? Hvilke butikker selger de til? Har de et hovedfokus, f.eks barnehage og skolemøbler, kontor, kjøkken, privatmarkedet, ungdomsmøbler eller annet? Har de showrom og i så fall hvor? Bruk Gule sider eller andre portaler for å finne fram til dem.

Print ut et kart av Norge og plott leverandørene inn i kartet. Lag deretter en enkel liste som du henger ved siden av som beskriver hver av dem. 

 

Agentur

Velg deg ut en møbelleverandør du kunne tenke deg å jobbe for eller noen møbelprodusenter som du kunne tenke deg å ha et agentur på. Gå i dybden på produktene deres. Besøk showrom eller produksjonslokalene. Finn ut av hvordan møblene er konstruert, materialvalg, kvalitet, osv. Har produktene noen sertifiseringer? 

Planlegg en liten showroomsutstilling på 10 x 5 meter med utvalgte produkter. Inkluder tilleggsprodukter som framhever produktene. Om det er en salong kan det være naturlig med tilleggsprodukter som f.eks tepper, vaser og planter, pledd, puter, tapet, lamper og speil eller bilder. Presenter det med en planskisse og en bildecollage av alle produktene. Nummerer produktene på collagen og plassér numrene på riktig sted på planskissen.

 

Hjemmebesøk

Tenk at du jobber i en en selvvalgt møbelbutikk og skal ut på et hjemmebesøk, for å hjelpe kunden å komme fram til gode møbelvalg. Bruk din egen stue eller stuen til noen du kjenner. Ta bilder av stuen (både store oversiktsbilder i alle retninger og nærere bilder fra en hel sittegruppe eller et lesehjørne.

Du kan kun foreslå produkter fra denne butikken, så sørg for at du velger en butikk som kunden naturlig ville valgt å gå til. Ser du at kunden kan ha behov for tilleggsprodukter, butikken din ikke fører, kan du foreslå dette fra andre butikker. Husk at de viktigste forslagene dine må være fra din møbelbutikk.

Bruk teorien fra "Rommets estetikk" s. 23-37 i dialog med kunde/ lærer for å diskutere løsninger og ved argumentasjon for forslagene du kommer med.

Vis forslagene dine i collageform "dagens stue" og "mulig stue". Inkluder gjerne notater/ tema/ adjektiv i collagene som et bidrag til å påvirke kunden mot et salg.

 

Anbud

Plenumsdiskusjon: Gå inn på den nasjonale portalen for offentlige innkjøp i Norge: www.doffin.no. Søk på møbler eller interiør og studér hva slags anbud som ligger der. Hvilke kostnadsrammer opereres det med? Hva slags type oppdrag legges ut? Hva vurderer de ulike oppdragsgiverne, som de viktigste kriteriene i anbudet, på tilbudene som kommer inn i konkurransen? Hvordan skal en møbelbutikk forholde seg til disse anbudene for å vinne i konkurransen? 

Hvordan kan det innhentes mer informasjon om konkurransene?

Hvilke tilbydere har vunnet de konkurransene dere nå har sett på? Hvordan ser hjemmesiden deres ut? Sammelikne anbudsoppdraget med produktene vinneren tilbyr. 

Hva er fordelen og ulempen med å delta i slike konkurranser?

 

Møbelmesser

Gruppearbeid: Jobb i grupper på 3-4 personer. Velg dere ut 3-4 ulike møbelbutikker/ møbelkjeder i nærområdet. Hvilke norske og/eller utenlandske møbelmesser tror dere de vil være riktig for dem, som innkjøpere av møbler til egne butikker, å delta på?

Bruk fagportalen til å finne messer. Gå inn på "lenker" i venstremenyen og velg "messer".  Presenter forslagene i en powerpointpresentasjon med bilder fra butikken og argumenter for messeforslagene visuelt og med tekst. 

 

Migrated