Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

PROSJEKTER

Offentlig rom
Offentlig rom. Bildet tilhører Silent Gliss.

På disse sidene vil du finne eksempel på oppgaver som tar for seg ulike tema og som passer til ulike kompetansemål.

 

Her presenteres selve arbeidsprosessen.

 

Gå inn på Oppdrag under for forslag til ulike oppdrag. Se på Pakkeløsninger til prosjekt for forslag til begrensning av prosjekter til mer håndterbare oppdrag.

 

ARBEIDSPROSESSEN
Uansett hvilket prosjekt du arbeider med vil arbeidsprosessen være mer eller mindre den samme. Under finner du en sjekkliste du kan bruke når du arbeider med et prosjekt.

 

 

Befaringsfasen:

Handler om å finne ut av hva oppdraget går ut på, hvor omfattende det er, hvordan du kan begrense eller utvide det, definere det eksisterende utgangspunktet.

 • Beskrivelse av areal, beliggenhet og størrelse, himmelretning.
 • Oppmåling, fotografering, registring av fast innredning (materialer, vindu, vegger, dører, strømuttak, vannuttak, ildsted) og registrere løs innredning (hva finnes i rommet og hva skal beholdes?).
 • intervju med brukere eller brukergruppe.

 

Analysefasen

Går ut på å strukturere opplysninger om rommet og skape orden. Definere brukernes behov:

 • psykologisk:  Trivsel og identitet (farger, stil).
 • fysiologisk: Kroppens behov: universell utforming, ergonomi, luft, lys, varme, hygiene, mat.
 • fysisk: Alt det praktiske som gjør at hverdagen fungerer.

 

Utviklingsfasen

Handler om å utvikle et bra konsept som treffer brukernes ønsker og behov og litt mer.

 • Moodboard (stemningskart), idékonsept, praktiske løsninger, møbelvalg, tekstiler, belysning, materialvalg, fargevalg, prøvemateriell.
 • Utprøving av ulike alternativ med skisser og/ eller modell
 • Opptegning av rom

 

Løsningsfasen

Handler om å ta beslutninger og få alle detaljer på plass

 • Gjøre klart nødvendig presentasjonsmateriell: f.eks. tegninger, produktkart, farge- og materialkart og/ eller modell.
 • Begrunne og definere de valgene du har gjort.
 • Beregne priser.
 • Forberede presentasjon for kunde.

 

Migrated