Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Ungdomskafé

Kaffekopp

Denne oppgaven tar for seg ulike tema som: universell utforming, møbelvalg, arbeide med ungdom som målgruppe, arbeide med en bestemt inspirasjonskilde.

CASE
Kaféen ligger i utkanten av et bysentrum og er i et gammelt fabrikklokale. Den drives av kommunen.

Kriterier fra oppdragsgiver:

  • Skal fungere som treffsted for unge folk (1. prioritet)
  • Skal invitere til sosialt treff
  • Skal være kafé – ikke kantine
  • Det må være praktisk og lettvint å flytte møbler

Du får utdelt en plantegning av kaféen i målestokk 1:50. Høyde fra gulv til tak er 3,50m. Lokalene har ingen vindu. Gulvet har grått belegg. Veggene er av mur. I følge krav om universell utforming skal kaféen tilpasses brukere med ulike behov.

Til innredningen av kafeen skal du velge en av følgende inspirasjonskilder:

  • Kunst
  • Musikk
  • Dans/sport

 

Migrated