Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Egen arbeidsplass

tegning av rom

Denne oppgaven tar for seg ulike tema som: kontormøbler, ergonomi, plassutnyttelse, utnyttelse av dagslyset, lage tegning etter mål. Før du starter arbeidet skal du sette deg inn i begrepet ergonomi, og hvordan du forholder deg til dette på en arbeidsplass.

CASE
Du skal starte opp som interiørkonsulent og du begynner med å innrede ditt eget kontor. Rommet har du fått leid billig. Det finnes ingen tegning og du må derfor måle opp rommet og tegne din egen plantegning. Du har bestemt deg for å kjøpe alle møbler og interiørprodukter fra IKEA, og du har  Kr.16.000,- til rådighet. Før du kjører av gårde med tilhengeren må du utarbeide en nøyaktig innkjøpsplan. Det er lett å bli fristet til unødige kjøp.

Du har målt opp rommet og kommet fram til følgende mål: Rommet er 3,80 x 5,60m. Kortsiden mot vest har vinduer langs hele veggen og helt til taket. Vindusrekken er delt i tre like vinduer. Høyde opp til vinduet, BH er 1,30m. Langsiden som vender mot nord har to like vinduer. Avstand fra vestveggen til første vindu er 0,90m. Vindusbredden er 1,25m. Avstand mellom vinduene er 1,10m. Høyden på vinduene, VH er 1,25m. Og avstand fra gulvet opp til vinduskarmen, BH er 0,75m. Rommet har en venstrehengslet dør, 0,90m  bred og 2,10m høy, plassert på øst veggen i den ene siden ved vinduet, 0,20m fra hjørnet. Takhøyde er 2.20m. Rommet har tregulv og veggene er hvite. (Bruk veggtykkelse 20cm på yttervegger og 10cm på innervegger.)

Tegn rommet i målestokk 1:20.

Migrated