Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kontorer og showrom for et agenturfirma

Eksempel på en resepsjon.
Bildet tilhører ForaForm.

Denne oppgaven tar for seg ulike tema som: Soneinndeling, plassutnyttelse, sette seg inn i hva et agentur er, møbelvalg for offentlig rom.

CASE
Anne Lund driver et agenturfirma for interiørtekstiler, blant annet Designers Guild og KA. Hun har to ansatte på kontoret og to personer som arbeider med salg og er mye på reise. Firmaet trenger mer plass og hun har derfor kjøpt to leiligheter som kan slås sammen til en. Leilighetene ligger i 3. etasje i en bygård med heis. Hun trenger forslag til planløsning og har definert sine behov slik:

Hun trenger kontorplass til seg selv og til sine to faste medarbeidere som jobber henholdsvis med regnskap og kunder. Det er i tillegg to reisende som deler en pult siden de sjelden er til stede samtidig. De trenger plass til oppbevaring av salgsmateriell.  I tillegg trenger de et showrom der de kan vise produkter, for eksempel stoffprøver eller små miljø. De vil ha mulighet for å vise nyheter på power point. De ønsker også konferansebord med plass til 8-10 personer. En sittegruppe der en kan være mer avslappet. De vil også ha muligheter til å lage lunsj til seg selv og kunne servere enkel lunsj til kunder opp til ca. 10 stykker. De vil også ha en resepsjon der de kan ta mot kunder. Her er det naturlig at kunder har anledning til å sette fra seg bagasje og henge fra seg tøy. Toaletter til kunder og ansatte. Hvis det skulle oppstå ventetid er det hyggelig med en liten sittegruppe til 2-3 stykker. Anne Lund ønsker tidløse designmøbler i god kvalitet. Hennes kunder er designbevisste og hun ønsker derfor smakfulle omgivelser.

Migrated