Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

QUIZ & TESTER

Her finner du oppgaver knyttet til ulike temaer. Du må gjerne ta testene flere ganger. Testene kan tas individuelt eller gruppevis.

 

Under Kahoot vil du finne link til over 30 quizzer knyttet opp mot del A og B i boken. 

Du skal i prinsippet kunne lære deg hele to tredjedeler av boken ved å besvare disse quizzene. 

Migrated