Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Ordliste

A

Absorbent

stoff som tiltrekker

Absorbere

suge opp, ta til seg

Akkord

flere fargetoner som klinger sammen

Aksentfarge

tilleggsfarger i små mengder som gjør et interiør spennende

Aksjekapital

den summen du må betale for å starte et aksje selskap

Aksonometri

parallellperspektiv

Aktive soner

områder i et rom der du er i bevegelse

Akustikk

sier noe om hvordan lyden oppfører seg i et rom

Alfa og omega

a og å i det greske alfabetet, først og sist.

Allmennbelysning

kalles også generell belysning og er summen av alt lys i et rom

Allrom

rom for flere ulike aktiviteter

Ambisjon

noe en svært gjerne vil oppnå

Ambisjonsnivå

hvor høy grad av måloppnåelse en ønsker

Analysefasen

analysere og strukturere opplysningene fra befaringen og definere brukerens behov.

Anbud

det tilbudet som blir gitt i en anbudskonkurranse

Anbudstorg

en Internettside der du kan legge inn oppdrag du ønsker utført eller finne oppdrag ditt firma kan utføre

Applikasjon

ofte forkortet til App. Programvare som kan lastet inn på en datamaskin eller en telefon

Arbeidsbelysning

rettet lys som har en lokal effekt ved at bare det som skal ha lys blir belyst.

Archicad

digitalt 3D tegneprogram for arkitektur og interiør

Arkitektonisk

det som har med byggekunst å gjøre

Arkitektur

byggekunst der også bruksverdi og stedstilpasning er vektlagt.

Armatur

defineres som et tilbehør til et teknisk apparat

Aspekter

synsmåter, at en kan se på noe på forskjellige måter

Assosiasjon

at vi forbinder noe med noe annet

Asymmetri

komposisjon der de ulike delene er plassert ulikt omkring en midtlinje

Audiovisuell

audio: det som høres, visuell: det som kan ses. Det som kan ses og høres

Automatsikring

sikring som slår seg av selv når den er overbelastet

B

Ballast

det du har tilegnet deg av dyktighet, det du kan

Befaringsfasen

registrering av oppdragets omfang og innhold

Beige

betyr: ubleket bomull. Brukes i dag om en lys, gråbrun farge

Betong

er et byggemateriale som lages ved å blande sement og vann med sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet. Prosessen kalles hydratisering, og resultatet blir betong.

Bindingsverket

er husets skjelett. Bindingsverket består av loddrette, vannrette og skråstilte stolper. Mellomrommene blir fylt ut med tegl eller mur eller dekkes med kledning innvendig og utvendig

Bjelke

er en vannrett bygningsdel. Den overfører vekt til vegger og søyler.

Blandebatteri

et apparat som blander varmt og kaldt vann

Blending

det vil si at lyset er ubehagelig for øyet

Blogg

satt sammen av ordene web og logg. Nettsted som vanligvis skrives av en eller av få personer

Brent umbra

fargestoff fra jord. Rødlig brun

Brent umbra

fargestoff fra jord. Rødlig brun

Brokade

silkeaktig stoff med innvevd motiv

Brukergruppe

en gruppe mennesker som har en bygning eller et avgrenset areal, som arbeidsplass

Brune varer

samlebetegnelse for høyttalere, musikkanlegg, TV og mer

Brønnøysundregisteret

er myndighetenes side for registreringer som omhandler privatpersoner og bedrifter

Budsjett

en oppstilling av forventede kostnader og inntekter

BVN

Våtromsnormen i byggebransjen

Byantikvaren

er i enkelte norske kommuner en rådgiver i spørsmål som gjelder bevaring av arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bygninger og miljøer.

Byggeskikk

byggemåte som er knyttet til tradisjon og kultur i et område

Byggforsk

forskningsinstitutt som har fokus på hele byggeprosessen

Bygård

er en eiendom i en by. Inneholder flere leiligheter og oftest et felles uterom i bakgården

Bæreevne

evne til å holde deler av et bygg oppe

Bærevegger

vegger som ikke uten videre kan fjernes fordi de bærer deler av bygningen

Bølgelengde for lys

bølgelengder som er synlig for øyet ligger mellom 380 og 750 NM. Her ligger fargespekteret for hele regnbuen

C

Candela

hvor mange lumen som går i en bestemt retning

Collage, kollasj

fra fransk: et bilde som er limt sammen av utklipp

CV Curriculum vitae

oversikt over utdannelse og arbeidserfaring

D

Dekorfolie

tynn film med mønster eller tekst, festet til glass

Det gylne snitt

matematisk formel for beregning av harmoniske proporsjoner

Digital portfolio

en digital mappe som inneholder arbeider du har gjort

Dille

innfall

Dimmer

en bryter der du kan dempe lysstyrken

Dioder

elektrisk komponent som leder strømmen i bare en retning

Diskré

dempet

Diskresjon

taktfull opptreden

Dispensasjon

at det kan gjøres unntak fra loven eller regelen

Distribusjon

spredning, fordeling

Downlights

brukes både som en beskrivelse av at lyset er rettet ned i rommet og som en beskrivelse av en spesiell type spotter som ofte ligger innfelt i taket.

Dramatisk

opprørende

Duplex

dobbel

Dusjkabinett

innelukket rom der en dusjer med vann

Dørblad

den delen av døren som beveges når du åpner døren

E

Effektbelysning

framhever dekorgjenstander, skulpturer, malerier eller arkitektoniske detaljer

Effektfull

virkningsfull

Elblokk

en blokk som er skjult og som kan løftes opp etter behov. I denne er det plass til flere støpsel

Elementærfarger

brukes av NCS og er fargene rød, gul , blå, grønn, svart og hvit

Empire

keiserdømme. Stil rundt 1800 som gjenopptar elementer fra gresk – romersk antikk

Enhetsregisteret

har som oppgave å samordne opplysninger om næringslivet

Entré

fra fransk: kom inn. Et annet ord for gang

Entreprenør

en nyskaper i næringslivet

EPD

internasjonal merking. Produktet har gjennomgått en omfattende miljøtest.

Ergonomi

kommer fra de greske ordene ergon, som betyr «arbeid», og nomos, som betyr «lov». Ergonomi betyr tilrettelegging av redskaper, møbler og arbeidsmiljø ut fra kroppens behov.

Essensielt

viktig og vesentlig

Estetikk

læren om det vakre

F

Faktura

et dokument som bekrefter et salg mellom en selger og en kjøper

Fakturadato

regnes fra den datoen varen eller tjenesten er levert og 1mnd. fram i tid

Fakturanummer

hver faktura skal ha et eget nummer

Fakturering

å sende regning

Fargeakkord

i følge Itten er det de fargene som hjørnene av en geometriske figur peker på når den er satt inn i den tolvdelte fargesirkelen

Fargens egenkontrast

er kontrasten mellom de enkelte farger satt opp mot hverandre

Fargepalett

i interiørsammenheng, den totale oversikten over farger som er brukt i et rom

Fargepersonlighet

farger som er samstemt med din personlighet

Fargepsykologi

læren om hvordan farger påvirker sinnet

Fargesymbolikk

bruk av bestemte farger for å uttrykke en følelse, stemning eller en sinnstilstand. Betydningen varierer fra en kultur til en annen

Fasadeendring

forandre vinduer, kledning og bygningsdetaljer utvendig på et hus slik at det endrer utseende

Fascinerende

tiltrekkende

FFV

Fagrådet for våtrom

Fiberoptikk

lys ledet gjennom en fiberoptisk tynn kabel av plast eller glassfiber

Filtrere

sile

Finér

tynne lag tre som er sammenlimt lag på lag slik at fibrene ligger hver sin vei i hvert av lagene

Fleksibel

bevegelig

Fliser

keramiske plater i ulike størrelser, farger og mønster. Brukes til å dekke bygningselementer som gulv og vegger

Flossteppe

teppe med tråder knyttet til en bunnvev. Trådene kan være korte eller lange

Fluoriscerende

selvlysende så lenge det blir belyst

Fluoriserende lyskilder

- er en samlebetegnelse på lysrør, kompaktlysrør og sparepærer. Fluoriserende lyskilder gir synlig lys ved at strøm varmer opp gassen inne i røret og endrer bølgelengdene i gassen til de blir ultrafiolette og synlige lysstråler

Foajé

en forhall

Fokuspunkt

noe du kan hvile blikket på

Foldedør

dør som foldes sammen som et trekkspill

Fondvegg

dekorert vegg. Vegg som skiller seg ut. Opprinnelig: vegg med landskapsmaleri

Foreldrepenger

skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel eller adopsjon

Foretaksregisteret

har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske firma i Norge

Formpsykologi

læren om hvordan ulike former påvirker vår sinnstilstand

Formspråk

en persons visuelle uttrykk, det vil si en måte å sette sammen farge, form og materialer på

Forretningsidé

den ideén som er grunnlaget for å starte opp et firma

Forskuddsskatt

skatt som er basert på hva du tror du kommer til å tjene i løpet av et år som næringsdrivende. Betales 2 til 4 ganger pr. år alt etter selskapsform

Forsvinningspunkt

det punktet i øyenhøyde som alle vannrette linjer føres inn i, i en perspektivtegning

Fredet bygning

er en bygning med historisk verdi. Det er ikke lov å endre bygningen, men man kan drive ordinært vedlikehold som nødvendige reparasjoner og maling.

Fuge

mellomrom mellom to sammenføyde fliser

Funksjonell

det vil si at noe virker som det skal

Funksjonsanalyse

å sette seg inn i brukerens behov for å kunne skape en funksjonell interiørløsning

Funksjonshemming

dette inkluderer personer med nedsatt muskelkraft, bevegelse, syn, hørsel, forståelse, samt nedsatt toleranse for forurensing og allergifremkallende stoffer

Fysiologisk

det som har med kroppen å gjøre

Fysisk

det som vi sanser

G

Garanti

sikkerhet

Generalforsamling

den øverste myndighet i en organisasjon eller et aksjeselskap

Gerikt

karmlist for dør og vindu

Gigatrend

giga: milliard. Svært store og langvarige trender

Gipsplate

byggeplate som består av en gipskjerne omsluttet av kartong. Miljøvennlig. Blir ikke påvirket av fuktighet og egner seg godt som underlag for fliser, tapet og maling.

Gipsrosett

takdekor i stukkatur utarbeidet som en rund dekorasjon i taket. Ofte med lampeoppheng i midten.

Glansgrad

gradering av overflater fra helt matt til skinnende blank

Glødepærer

vår viktigste lyskilde fra den ble oppfunnet i 1879 til 2010-tallet. I september 2012 blir siste del av utfasingen av glødepærer iverksatt og det er nå forbudt å selge alle typer glødepærer. Årsaken til dette er at den bruker unødvendig mye strøm sammenlignet med mengde lys den gir.

Grendehus

aktivitetshus for beboere i et avgrenset boligområde

Gresk-romersk antikk

tiden fra rundt 700 år f.Kr. til 400 år e.Kr. I arkitektur kjennetegnet ved søyler og tempelgavler. En tidløs stil.

Gründer

person som starter opp et firma fra grunnen

H

Halogenpærer

små lyskilder som kommer som stifter, rør eller med reflektor. De lyser ved at halogengass reagerer med glødetråden og det dannes en intens varme. Dette gjør at halogenpærer har samme lysstyrke gjennom hele levetiden.

Harmoni

samstemmighet, likevekt

Hensiktsmessig utvalg

du spør personer som du mener har forutsetninger for å svare på dine spørsmål

Himling

innvendig tak

Hjemmeside

en Internettside der du kan reklamere for deg selv og firmaet ditt

Honorar

lønn for utført arbeid

Horisontal

vannrett

Hovedstoppekran

stenger all tilførsel av vann til bygningen

Hvitevarer

fellesbetegnelse på kjøleskap, vaskemaskin, oppvaskmaskin, komfyr, mikrobølgeovn osv

I

Idealist

en som setter andres ønsker foran egne

Idécollage

et bilde som er satt sammen av utklipp, og som uttrykker din idé

Illusjon

sansebedrag

Image

det særpreget noe eller noen omgir seg med

Informasjonsbelysning

belysning som skal gjøre oss oppmerksomme på skilting og hjelpe oss til å ta oss trygt fram

Infrarøde stråler

har bølgelengde over 750 NM. De gir varme og er ikke synlig for øyet.

Initiativ

tiltak

Initiativrik

tiltakslysten

Inkorporere

la noe gå inn som en del av helheten

Inspirasjon

latin: betyr innblåsing. At en får impulser og positiv påvirkning utenfra

Interiørarkitekt

yrkestittel for utøvere som former interiører, og elementer som et interiør består av. Det kan være planløsninger med rombehandlinger, fastinnredning og møbler. Interiørarkitekt er ingen beskyttet tittel. Interiørarkitekt med tillegget MNIL, er en tittel etablert av bransjeforeningen og som kan tildeles utøvere som er medlem av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og som tilfredsstiller foreningens minstekrav til utdannelse og erfaring

Interiørkonsulent

rådgiver innen interiørfaget

Intern

indre

Intrikat

komplisert

Intuitiv

en umiddelbar forståelse

IP ( Ingress protection) grad

beskriver i hvilken grad det elektriske utstyret er beskyttet mot støv og fuktighet

Irrelevant

uviktig

Iscenesetting

komponere en helhet med en bestemt hensikt

Isolasjon

er et stoff som brukes for å hindre at lyd , varme og fuktighet trenger gjennom et bygningselement. Brukes også rundt strømledninger slik at disse ikke leder strøm

J

Jacquard

veveteknikk der hver tråd kan beveges uavhengig av de andre. Gir mulighet for å lage kompliserte mønstre

Jersey

strikket stoff

Jordfarger

farger laget av pigmenter som er utvunnet av jord

Jordfeil

feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget

Justering

tilpassing

K

Kaki

Persisk: khak - betyr støv. Støvfarget. Kaki er et sterkt, vevet bomullsstoff med lys gråbrungul farge. Stoffet blir brukt til uniformer og safariutstyr

Kalde farger

farger som vi forbinder med kalde ting, som sjø og is. For eksempel turkis

Karakteristisk

viser til typiske kjennetegn ved noe

Karnapp

er et mindre, ofte smalt utbygg som ligger utenpå selve byggets fasade eller hushjørne. Et karnapp har vinduer og tak og er en forlengelse av rommet innenfor.

Kelvin

måleenhet for lysets temperatur. Høy verdi = Kaldt lys, Lav verdi = Varmt lys

Kilowattime

forbruk av 1000watt i en time

Koloritt

fargevirkning, fargesammensetning

Komfort

det som oppleves behagelig

Kommunisere

kommer fra det latinske communicare og betyr: Å være på talefot med.

Kompassretning

de fire himmelretningene nord, syd, øst, vest

Kompetanse

dyktighet

Komplementær

utfyllende

Komplementærkontrast

kontrast mellom farger som ligger motsatt på Ittens tolvdelte fargesirkel

Komponent

er en del av en helhet

Komposisjon

den måten en innordner enkelte deler på i en helhet

Kondens

væske som dannes av damp eller gass

Konferanse

samling av mennesker som diskuterer og forhandler for å komme fram til et resultat

Konferanserom

rom som er beregnet for forhandlinger

Konsept

en overordnet idé som alle deler føyer seg inn i

Konstruksjon

måten noe er bygget opp eller satt sammen på

Konsulent

en rådgiver som gir veiledning i sitt fag

Kontrakt

skriftlig avtale

Kontrast

motsetninger

Kontrastblending

oppstår når det er for stor kontrast mellom lys og skygge ved punkter vi retter blikket mot over lang tid.

Kortslutning

når to spenningsførende ledere berører hverandre

Krakelering

få malingen til å sprekke i overflaten

Kreditt

kjøp av varer på avbetaling

Kroppsspråk

det vi uttrykker uten ord

Krysspost

losholt og post danner et kryss i vinduet

Kubistisk

kunstretning der naturformene er forenklet til enkle geometriske grunnformer

Kuldebro

oppstår når du har en varmeisolert bygningsdel som har vesentlig dårligere isolasjon enn bygningen for øvrig.

Kullfiltervifte

lukt og forurensing absorberes av kull. Benyttes som kjøkkenvifte der det ikke er tilgang til friluft

Kulturell kapital

viser til vår forståelse og kunnskap om det som har med kultur å gjøre

Kulturelle segment

grupper av befolkningen med felles smak og holdninger

Kvalitative undersøkelser

få respondenter der svarene er dyptgående og besvares med egne ord

Kvalitetskontrast

i følge Itten er det kontrasten mellom den rene fargen og de matte uklare fargene som oppstår når fargen blandes ut.

Kvantitative undersøkelser

mange respondenter og spørsmål med svaralternativ

Kvantum

mengde

L

Lamellgardin

lamell: tynn skive. Gardin av loddrette strimler som kan svinges

Laminere

presse sammen tynne materialer lag på lag

Lampetter

tradisjonell veggarmatur, ofte med lampeskjermer

Lasering

lag på lag med delvis gjennomsiktige farger

Lavenergiglass

vinduer med god isolasjonsevne og lav U-verdi

Ledpærer LED (Light Emitting Diode)

består av små elektriske dioder som lyser i det samme det sendes strøm gjennom dem. Bruker lite strøm og avgir lite varme.

Lettvegger

vegger som kan fjernes fordi de ikke bærer noen deler av bygningen

Liftgardin

betyr: gardiner som løftes. Gardinene heises opp ved hjelp av tråder gjennom stoffet

Linjekontrast

for eksempel kontrast mellom buede og rette linjer

Liturgisk

det som har med gudstjenesten å gjøre

Livsfase

viser til hvor du er i livsløpet mellom fødsel og død

Livsløpsbolig

bolig som har god tilgjengelighet og kan brukes i alle livets faser. Den har ikke fysiske barrierer i rommene eller mellom rom og tillater bruk av rullestol

Livsstilsepoke

er perioder som representerer felles verdier, holdninger, estetikk og adferd hos en større befolkningsgruppe

Logo

en grafisk figur som er et kjennetegn for et firma

Losholt

vannrett deling av vinduet

Lukkede spørsmål

det gis svaralternativ

Lumen

enhet som beskriver hvor mye lys en lyskilde gir

Luminans

det reflekterte lyset

Luv

tråder som gir en lodden overflate

Luxmeter

apparat som måler belysningsstyrken i antall lumen pr.m2

Lysarmatur

en armatur defineres som et tilbehør til et teknisk apparat. I dette tilfellet tilbehør til en lyskilde. Armaturet er selve lampen.

Lyssetting

arbeidet med å plassere lyskilder i et rom

Løsningen

det endelige resultatet som du presenterer for kunden

M

Maritim

det som har med sjølivet å gjøre

Markedanalyse

undersøkelse av forhold i markedet som vi vil ha bedre kunnskap om

Markedsføring

samlebetegnelse for produktutvikling, reklame, salg og prissetting

Markise

solskjerm

Marmorering

maleteknikk som etterligner marmor

Materialist

en som setter egne ønsker foran andres

Materialkart

oversikt over materialene i et rom montert på en plate

Meditasjon

ettertanke

Membran

tynt belegg

Merkevare

vare eller tjeneste som selges under et innarbeidet varemerke. Varemerket kan betraktes som en tilleggsverdi til selve produktet

Merverdiavgift ( moms )

en forbruksavgift som blir lagt til verdien av varer og tjenester

Merverdiavgiftregisteret

her registrerer du deg når du har nådd avgiftspliktig omsetning

Metafor

et billedlig uttrykk

Metaprodukt

den spesielle atmosfæren et produkt omgir seg med, og som gir varen en tilleggsverdi

Mikrobølger

elektromagnetiske svingninger, ikke synlig for øyet, med bølgelengde over 750 NM

Mikrofiber

svært tynne fibrer, ofte av polyester, som kan utvikles med de egenskapene en ønsker

Miljøsertifisering

dokumentasjon på hvor miljøvennlig en vare er fra råvaretilgang, i produksjon, og ved bruk og kast.

Minimalistisk

stil som legger vekt på enkelhet

Moderne

hopper fort på nye ting. Opptatt av det som ligger i tiden

Momspliktig

de fleste som har en omsetning på over 50.000 skal betale merverdiavgift, men det finnes unntak

Monokrome farger

alle nyanser utgår fra en farge

Mote

tidens herskende smak på ulike områder

Multimedia

lyd og bilde

Musselin

tynt bomullsstoff

Møbelfakta

en merking som forteller at møbelet har gjennomgått nødvendige miljø- og kvalitetstester

Møbelsymboler

enkle figurer i plan som illustrerer standardinventar i målestokk

Mønsterrapport

den delen av mønsteret som blir gjentatt. Ofte målt i cm

Målgruppe

de man ønsker å nå fram til med et produkt eller tjeneste

N

Nanometer NM

en milliondels millimeter

NCS fargeatlas

viser alle kulørtonene på NCS fargesirkel og fargetriangler for hver kulørtone. Finnes både digitalt og som trykksak.

NCS fargesirkel

viser alle rene kulørtoner

NCS fargetriangel

viser fargens nyanse i forhold til den prosentvise visuelle mengden svart S og hvitt W og kulørthet C.

NCS, Natural Colour System

er et internasjonalt fargesystem der fargene beskrives ved hjelp av tall- og bokstavkoder

Nonwoven

sammenpressete fibrer som gir en tekstil som verken er vevet eller strikket

Norsk standard NS

organisasjon som utvikler standardmål på alt det som omgir oss i hverdagen. Hver standard har en bokstavkode og et tall

Nyklassisisme

Stil rundt 1770 – 1830 som etterligner antikke forbilder

Næringsdrivende

du har ditt eget firma

O

Oase

et sted en søker til ( i ørkenen: et vannhull )

Off white

hvite nyanser som avviker litt fra ren hvit

Offentlige oppdrag

fra tysk: offen, som betyr åpen. Omfatter områder som alle har tilgang til.

Oker

gulaktig jordfarge

Omsetning

det du får inn av penger til firmaet

Opale lyskilder

lyskilder med hvit overflate

Oppdragsgiver

den eller de som setter i gang et byggeprosjekt

Optimal

best mulig

Optisk hvitt

et tilsetningsstoff som gjør at noe virker hvitere enn det er

Organisasjonsnummer

et nisifret nummer du får tildelt når du registrerer deg i enhetsregisteret og foretaksregisteret

Organisk

en levende helhet, vekstform

Orientalsk

det som tilhører Østen ( Asia)

Ornamentikk

utsmykningskunst

P

Panelgardin

smale, glatte gardinlengder som kan overlappe hverandre

Panelovn

vegghengt elektrisk ovn som avgir strålevarme

Pantone fashion and home

fargereferanser i tekstil

Paradigme

en måte å forstå verden på

Paradigmeskifte

forandring i måten vi forstår verden på

Passive soner

områder i et rom der du er i ro

Patinering

få overflaten til å se gammel og slitt ut

Perforert

gjennomhullet

Persienner

betyr: persisk. Vindusskjerming av bevegelige, parallelle, vannrette spiler

Personlig fargeanalyse

å finne fram til de fargene en person kler gjennom å studere hud, hår og øyenfarge

Perspektiv

latin: betyr utsikt. Tegning som gir inntrykk av at noe er 3 dimensjonalt, sett fra et bestemt ståsted

Pigment

fargestoff

Plan- og bygningsloven

lov som gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlinger.

Plisségardin

plissé: folder. Gardiner som er foldet vannrett som et trekkspill

Populasjon

den delen av befolkningen du vil vite noe om

Porebetong

lett, men også massiv betong med god isoleringsevne. Store bruksmuligheter

Portfoliomappe

en fysisk mappe som inneholder arbeider du har gjort

Porøs

full av åpninger slik at luft eller væske kan trenge inn

Post

loddrett deling av vinduet

Potensiell

mulig

Preferanse

det vi foretrekker

Prestisje

høy anseelse

Primær

det som kommer i førsterekke

Prinsipp

grunnregel

Prisme

gjenstand av glass som er skåret slik at den kan bryte lyset i alle regnbuens farger

Private oppdrag

omfatter hjem og fritidshus

Problemstilling

det spørsmålet vi gjerne vil ha svar på

Profilering

stille ut varer på en slik måte at de blir lagt merke til

Proporsjoner

handler om forholdet mellom størrelser og mengder

Prosjektbok

er en personlig, uformell skissebok som du bruker gjennom hele prosjektet

Prosjektering

planlegging og gjennomføring av et oppdrag fra A til Å

Provisjon

prosentvis godtgjøring som du får for å formidle en handel

Psykologisk

det som har med sinnet å gjøre

R

Ra indeks

forteller hvor godt lyskilden greier å gjengi fargen naturlig

Radiator

varmeveksler som overfører varme fra vann til luft

Radiobølger

er ikke synlig for øyet og har bølgelengde over 750NM

Redesign

brukte gjenstander som gis nytt liv og noen ganger nytt bruksområde

Reflektere

kaste tilbake, gjenspeile

Registrering

å oppgi nødvendige data

Rektangel

firkant der alle vinkler er rette

Reliabilitet

pålitelighet

Renessanse

gjenfødelse. Antikkens idealer ble gjenopptatt i perioden 1400 - 1600

Renovere

fornye

Resepsjon

der en tar i mot besøkende

Respondent

den som svarer på dine spørsmål

Restriksjon

begrensning

Revisjonspliktig

du er pliktig til å bruke autorisert revisor

Riksantikvaren

er et norsk statlig direktorat med ansvar for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Direktoratet er underlagt Miljøverndepartementet.

Rå siena

fargestoff fra jord. Gulaktig

S

Sanitæranlegg

er vannrør, avløpsrør sammen med ventiler og kraner som brukes til å åpne, stenge eller regulere vannstrømmen. Også radiatorer og sentralvarmesystemer som er basert på vann går inn som en del av sanitæranlegget.

Screen

gjennomhullet duk

Segmentering

markedsføring som retter seg mot deler av befolkningen med samme kjennetegn, som for eksempel samme smak

Selskapsform

den måten du velger å organiserer firmaet ditt på

Selvrealiseringsfasen

den fasen i livet du har størst mulighet for å prioritere egne ønsker

Sensorstyrt lyssetting

ved hjelp av sensorer vil lyset slå seg av og på etter behov

Servant

fransk: vaskevannsbord. Brukes i dag om vask

Service

å innfri kundens forventning

Signalbygg

arkitektur som utmerker seg som nyskapende

Sikringsskap

skap som inneholder strømmåleren, hovedsikringer, oversikt over alle strømkurser og jordfeilbrytere

Simultankontrast

simultan betyr samtidig. I fargelæren viser det til det fenomenet, at når vi ser en farge vil vi samtidig kunne se dens komplementærfarge.

SINTEF

Statens bygningstekniske etat

Sirkulasjon

bevegelse

Sivilarkitekt

akademisk grad for fullført arkitektutdannelse på 5-5,5 år

Sjablonmaling

maling av mønster med en utskåret mønsterform

Sjakt

loddrett gang

Sjattering

ulike nyanser og avskygninger

Skjult lyssetting

belysning der du ser lyset men ikke lyskilden

Skyvedør

dør som skyves inn i en lomme i veggen eller legges utenpå veggen

Slumrende

sovende

Soil

røret som tar imot kloakken fra toalettet . Ordet soil kommer fra engelsk og betyr jord.

Solfilter

tynn film festet til glass som beskytter mot sollys

Sosiale nettverk

fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet

Sosiale soner

omfatter fysisk avstand til andre mennesker

Sparepære

pærer med svært lang levetid. Inneholder kvikksølv og må behandles som spesialavfall

Spikerslag

er de vannrette listene inni veggen som panel og plater kan spikres fast i

Spotter

rettet lys

Sprosse

inndeling av et vindusfag i mindre deler med en trelist i mellomrommet. Kan også være et rammeverk som er satt løst utenpå vindusfaget

Startkapital

det du trenger for å starte ditt eget firma

Steamdusj

innelukket rom der en i tillegg til vann også har damp

Stemningsbelysning

lys som har som hovedfunksjon å skape stemning

Struktur

den måten et hele er sammenføyd på, av ulike smådeler

Strømspenning

Strømstyrke som måles i volt. I Norge er denne 230V. Kan variere fra land til land

Studio

arbeidsrom

Stukkatur

takdekor laget av en blanding av kalk, gips, sand og limvann

Style

stil eller moteretning

Stylist

en som arbeider med stil og mote

Stålstendere

brukes som støtte i ytter- og innervegger. I Norge blir stålstendere brukt i alle typer bygg unntatt eneboliger, hytter og andre småbygg.

Subjektiv

sett ut fra deg selv

Subjektiv fargeakkord

personlig fargeakkord. Opplevelsen av hva som er en harmonisk fargeakkorder varierer fra menneske til menneske.

Svanemerket

Nordisk miljødokumentasjon

Symmetri

komposisjon der de ulike delene er plassert likt omkring en midtlinje

Syndrom

gruppe av symptomer på en sykdom

synergi

samarbeid

Synergieffekt

ved samarbeid oppnår en mer enn summen av det en kan gjøre hver for seg

Søyle

er en loddrett bygningsdel som brukes til å overføre vekt fra det som er over til det som er under. For eksempel kan en søyle bære et tak.

T

Taktil

det vi sanser når vi berører en gjenstand

Teglstein

er et keramisk materiale som fremstilles ved brenning av leire i spesielle ovner. Ordet kommer fra latinsk tegula (brukt om takstein) Fargen vil fra naturens side oftest være gul, rød eller brun, avhengig av leiras kvalitet.

Teknisk tegner

lager arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter

Tekstur

gresk ord som betyr vev eller nett. Vi bruker begrepet når det gjelder overflater på gjenstander og materialer

Terminvis

forfall til betaling med jevne mellomrom

Tilfeldig utvalg

du spør personer som er helt tilfeldig valgt

Ton i ton farger

alle nyanser utgår fra en ren farge

Tradisjonell

en som er skeptisk til nye ting. Opptatt av det som har vært

Transformator

engelsk: transform : å forandre. Her er det strømmen som forandres

Transmittere

lede

Trappeformelen

To opptrinn + ett inntrinn = 620 mm (+/- 20 mm)

Trend

den retningen utviklingen har

Trendbølge

viser hvordan trendene utvikler seg over tid

Trendfirma

et firma som selger informasjon om framtidens trender

Trendforskning

det systematiske arbeidet som gjøres for å samle inn informasjon om tendenser i tiden for så å analysere dette med mål om å kunne si noe om framtidens trender

Trendprognoser

prognose: en forutsigelse. Å forutse det som kommer

Trigge

utløse

Trygdekontoret

ligger under NAV og skal bidra til sosial og økonomisk trygghet

Trygderettigheter

reguleres av folketrygdloven som du får informasjon om hos NAV

Tweed

grovt ullstoff av skotsk opprinnelse

U

U-verdi

forteller deg hvor stor isolasjonsevnen er. Jo lavere U-verdi dess bedre isolasjonsevne

Ultramarin

farge utvunnet av halvedelstenen lapis lasuli. Sterk blå

Underbevissthet

er den delen av sinnet som rommer tanker og følelser som vi ikke har bevisst kontakt med, og som vi ikke bevisst kan styre.

Universell utforming

omgivelser og produkter utformet på en slik måte at de kan brukes av alle, uansett funksjonsevne.

Uplights

lyskilde som sender lyset oppover mot taket

Urban

det som har med bylivet å gjøre

Utvalg

den avgrensningen du gjør av den delen av befolkningen du vil vite noe om

Utviklingsfasen

å arbeide med idéutvikling og utforskning av ulike alternative løsninger

V

Validitet

gyldighet

Vannbåren varme

varmt vann som sendes rundt i kabler og avgir varme

Vannlås

et s-formet vannrør som alltid er montert mellom sanitærutstyret (servant, badekar, sluk, og liknende) og avløpsrøret for å hindre kloakkgass å trenge inn i boligen.

Varemesse

stor utstilling av ulike varer som for eksempel møbler, gave- og interiørartikler, der innkjøpere kan kjøpe inn til egen butikk

Varme farger

farger som vi forbinder med varme ting som ild og sol. For eksempel oransje

Varmekabler

strøm som sendes rundt i kabler og avgir varme

Varmepumpe

henter energi fra jord, fjell, sjø og luft. Bruker lite elektrisitet og flytter varme fra ett av elementene ovenfor og inn i huset.

Ventilasjon

betyr å lufte. Vi tilfører eller fjerner luft for å rense og for å styre temperaturen og fuktigheten i rommet.

Vernet bygning

Mange gamle hus og eiendommer er verneverdige. Verneverdien vurderes ut fra visse kriterier. Vanligvis er bygninger med mange av de opprinnelige materialer, overflater og detaljer bevart, verneverdige - nesten uavhengig av alder.

Vertikal

loddrett

Vidvinkelobjektiv

utstyr til kamera som gjør at du kan fotografere et videre perspektiv

Vindsperre

en tett duk som monteres på stendere og bindingsverk før utvendig kledning og innvendig isolasjon, for å hindre varmetap.

Visuell

det som vi ser

Vitrine

fransk: butikkvindu. Skap med glass

Volt

enhet som beskriver elektrisk spenning

VVS

står for varme, ventilasjon og sanitær. Sanitær vil si vann og avløp.

Våtrom

rom som inneholder vannrør, som kjøkken, bad , vaskerom osv.

Våtromsnormen

oversikt over spesielle krav til våtrom som kjøkken, bad, vaskerom osv.

Våtromssertifikat

bevis for at rørleggeren er kvalifisert for å arbeide med våtrom

W

Walk in closet

garderobeskap som er så stort at vi kan gå inn i det som et rom

Wallwashers

er armaturene med bredest lysdistribusjon, de "vasker veggen med lys".

Watt

enhet som beskriver hvor mye strøm som brukes

Æ

Ærbødig

ydmyk

Ø

Økonomisk kapital

viser til vår kjøpekraft

Å

Ådring

maleteknikk som etterligner tre

Åpne spørsmål

respondenten besvarer spørsmålet med egne ord

Migrated