Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Videregående fag

Her finner du digitale ressurser til videregående fag. Disse fagsidene supplerer og konkretiserer lærebøkene og inviterer både lærer og lærende til aktiv bruk. Fagstoff som bør oppdateres ligger her sammen med aktuelle filmer og intervjuer med fagfolk i bransjen, oppgaver og quiz. Wikisiden bygges opp av lærere og lærende, og egne blogger kan lenkes opp og med det lettere deles med andre. Forumet for elever og studenter, og et eget lukket lærerforum gir brukere over hele landet mulighet til å kommunisere med hverandre.

Migrated